Hotline : 02-105-4602
E-mail: customer_care@1mediasoft.com

Payment

รายละเอียดการชำระเงิน


ท่านสามารถชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท วัน มีเดียซอฟท์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เลขที่บัญชี 015-4-54503-3  ประเภทบัญชี : เงินฝากออมทรัพย์   


หากท่านติดขัดในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
คุณ รัฐศนิชา ถาวรจิตชาญพิทักษ์
E-mail : ratsanicha_t@1mediasoft.com , customer_care@1mediasoft.com
Tel : 02-105-4602


แจ้งชำระเงินค่าบริการ Domain+Hosting

- ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการชำระค่าบริการ
- ระบุ Package ที่ท่านเลือกใช้บริการ
- ระบุวันที่ เวลาโดยประมาณที่ท่านได้ชำระ
- หากโทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านได้ชำระ หรือถ้าโอนผ่านธนาคารกรุณาแนบไฟล์ Slip มาด้วยนะค่ะ

แจ้งชำระเงินค่าบริการอื่นๆ
- ระบุรายชื่อบริการที่ท่านต้องการชำระเงิน
- ระบุวันที่ เวลาโดยประมาณที่ท่านได้ชำระ
- หากโทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านได้ชำระ หรือถ้าโอนผ่านธนาคารกรุณาแนบไฟล์ Slip มาด้วยนะค่ะ
- กรุณาระบุ ชื่อ ที่อยู่ สำหรับให้ทางทีมงานจัดใบเสร็จรับเงินไปให้ท่าน