เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วัน มีเดียซอฟท์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการงานออกแบบและพัฒนางานด้าน Website (Web Base Application) และ Mobile Application รวมถึงเป็นผู้ให้บริการในด้านปรับปรุงแก้ไขและดูแลซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ และเพื่อยกระดับหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงลูกค้าของท่านได้อย่างรวดเร็วในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้ติดต่อด้านการค้า แนะนำสินค้า แนะนำบริษัท เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รวมถึงการดูแลแก้ไข ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เว็บไซต์ของคุณดูทันสมัยอยู่ตลอด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทดังนี้
1. ประกอบกิจการบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม รับออกแบบเว็บไซต์ , งาน Graphic , ตราสินค้า ,โบรชัวร์ , แผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
2. ประกอบกิจการบริการรับพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Web Base Application) , Mobile Application และสื่อโฆษณาออนไลน์ ตามความต้องการของธุรกิจ
3. ประกอบกิจการผลิต Animation ,Character Design ,Interactive Presentation และ Interactive Programming
4. ประกอบกิจการบริการรับออกแบบ ติดตั้ง และตรวจซ่อม ระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(LAN,WAN,NETWORK) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
5. ประกอบกิจการให้บริการเช่าพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างโปรโมทเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7. ประกอบกิจการให้บริการรับอบรมสอนคอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกสถานที่
8. ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ทั้งด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจ
9. ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่สินค้า และวางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ การดำเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบ ตลอดจนการให้จ้างเหมาบำรุงรักษา
10. ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11. ประกอบกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคและอุปกรณ์ของเครื่องไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกขนาดทุกประเภท
12.ประกอบกิจการค้าเครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร ชิ้นส่วน โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร

...
  • ...
  • ...
  • ...