ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


งานประจำหลายตำแหน่ง

รับสมัคร ตำแหน่ง Senior Developer, Programmer , Testing

- มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม Web Application สามารถใช้ภาษา PHP ได้
- มีความรู้ทางด้าน ci framework หรือ python หรือ laravel หรือ node js (ไม่จำเป็นต้องเขียนได้ทุกภาษา)
- มีความรู้ทางด้าน จัดการฐานข้อมูล My SQL หรือ MS_SQL อย่างน้อยขั้นพื้นฐาน ได้
- ทำ unit testing ฟังก์ชั่นในระบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ
- Support การทำ System Integration Testing และ UAT ของ User และทำการ debug ระบบ
- Deployapplication ใน production server หลังจากระบบผ่านการ testing แล้ว
- แก้ปัญหา bug และปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากระบบใช้งานจริงแล้ว
- ดูแล และ support ระบบสารสนเทศภายในบริษัท
- Support User ในกรณีระบบเกิดปัญหา
- จัดทำ system documentation สำหรับระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา
- มีประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน 2-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงาน
Showcase Image
Showcase Image

ฝึกงาน

ฝึกงาน ตำแหน่ง Programmer

- พัฒนา Web application,สมัครงานด้าน โปรแกรมเมอร์ Web services ด้วยภาษา C#.NET,PHP หรือ Java (ไม่จำเป็นต้องเขียนได้ทุกภาษา)
- ทำ unit testing ฟังก์ชั่นในระบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ
- Support การทำ System Integration Testing และ UAT ของ User และทำการ debug ระบบ
- Deployapplication ใน production server หลังจากระบบผ่านการ testing แล้ว
- แก้ปัญหา bug และปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากระบบใช้งานจริงแล้ว
- ดูแล และ support ระบบสารสนเทศภายในบริษัท
- Support User ในกรณีระบบเกิดปัญหา
- จัดทำ system documentation สำหรับระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา

สมัครงาน